• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Regulamin sklepu

Sklep internetowy Esthederma działający pod adresem esthederma.pl, prowadzony jest przez:Esthederma Anna Kopek, Krakow, ul.Meiselsa 8

nr NIP 679-269-49-02, nr REGON 122584280


1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy Esthederma.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony Esthederma.pl, telefonicznie pod numerem infolinii +48 533 016 116 ,za pomocą adresu e-mail esthederma-kosmetyka@gmail.com

Przyjęcie do realizacji zamówienia:

a. w przypadku składanego zamówienia po raz pierwszy, płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia,
b. realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez Sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku stwierdzenia błędnego skatalogowania części, czyli błędnego przypisania danej części do modelu pojazdu Klienta przez producenta części.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.
Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z nami e-mailem pod adresem sklep@frauto.pl lub telefnicznie pod numerami umieszczonymi na stronach WWW Sklepu.

2. Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach pomocy pod linkiem Koszt przesyłki.

3. Czas realizacji zamówienia

Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej - o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

4. Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,

b. przelewem bankowym na konto sklepu,Paypal

5. Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub za pośrednictwem sklepu frauto.pl

Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

a. wad fabrycznych,

b. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

c. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu


Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego egzemplarza (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie naszego sklepu. w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

  Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem esthederma-kosmetyka@gmail.com, lub w formie pisemnej na adres 
Esthederma, ul.Meiselsa 8 31-058 Kraków . Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
     a,   imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
     b,   datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
     c,   przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
     d,   wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji 
     Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

   Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej


W przypadku uznania reklamacji jakościowej lub stwierdzenia niezgodności towaru z umową wymiana zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Frauto.pl zobowiązuje się do zwrotu środków pieniężnych za uznane w procesie reklamacji części samochodowe.

Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Frauto.pl. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).

6. Zwroty i wymiany


Każdemu klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Frauto.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych, które rozpoczynają się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu. Stosowne oświadczenie wysłać można za pomocą niniejszego formularza lub e-mailem na adres sklep@frauto.pl lub pocztą pod adres: Esthederma, ul.Meiselsa 8 31-058 Kraków
Formularz dostępny na stronie:
http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php

Uwaga:

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru.

Sklep nie przyjmuje paczek nadanych za pobraniem.

7. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych

Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Esthederma, ul.Meiselsa 8 31-058 Kraków, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.)oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Esthederma Anna Kopek.. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Ochrona danych osobowych.


8  Zobowiązuję się się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

9  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10  Postanowienia końcowe

  Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Frauto.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów - mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.

Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Esthederma.pl

Szybki kontakt
Zadzwoń: +48533016116
Napisz: esthederma.kosmetyka@gmail.com
NEWSLETTER

Kontakt
  • Esthederma
  • ul.Meiselsa 8
  • 31-058 Kraków
  • tel: +48533016116
  • email: esthederma.kosmetyka@gmail.com
O sklepie

To jest wersja testowa oprogramowania sklepu. Tekst tego powitania można zmienić w panelu administracyjnym w menu TREŚCI / Definiowane bloki HTML / pole BOX_POWITANIE

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.